2012-11-17   Marcin Kroll laureatem konkursu organizowanego przez Urząd Patentowy RP

Mamy przyjemność ogłosić, że prawnik z naszej Kancelarii – Marcin Kroll został laureatem
X edycji konkursu na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką, zorganizowanego
przez Urząd Patentowy RP w 2012 r. Jury, w skład którego oprócz Prezes Urzędu
Patentowego RP wchodzili przedstawiciele środowiska akademickiego, uhonorowało jego
pracę magisterską pt. „Techniczny charakter rozwiązania jako jedna z przesłanek zdolności
patentowej” nagrodą specjalną ufundowaną przez firmę Bumar.

Pełne wyniki konkursu można znaleźć tutaj:
http://www.uprp.pl/uprp/redir.jsp?place=GalleryStats&id=49921