2012-09-15   Patent jednolity nie dla Polski?

Polska była jednym z 25 państw członkowskich UE, które biorą udział we wzmocnionej
współpracy w sprawie utworzenia jednolitej ochrony patentowej. Ostatnio w Polsce trwa
jednakże ożywiona dyskusja, czy należy zaakceptować obecne brzmienie regulacji dotyczących jednolitego systemu
patentowego i Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym. Projekty regulacji zakładają,
że Jednolity Patent miałby być tłumaczony tylko na trzy języki – angielski, francuski
i niemiecki. Co więcej, na chwilę obecną nie przewidziano utworzenia miejscowego oddziału
Sądu I Instancji w Polsce, co znacznie ograniczy dostęp polskich jednostek do sądowniczego
systemu rozstrzygania sporów patentowych.

Biorąc pod uwagę, że w 2012 r. polscy przedsiębiorcy złożyli mniej niż 400 wniosków
o przyznanie Patentu Europejskiego (dla porównania, w Niemczech liczba zgłoszeń przekracza
33 tysiące), beneficjentami nowych rozwiązań będą kraje najbardziej rozwinięte pod
względem technologicznym, posiadające duży potencjał rozwojowy oraz odpowiednie zasoby
potrzebne do badań i dalszych prac, zwłaszcza duże międzynarodowe korporacje.
W praktyce, przyjęcie wspomnianych rozwiązań zredukuję rolę polskich przedsiębiorców, którzy
staną się zaledwie użytkownikami cudzych wynalazków, w dodatku płacąc za to często
z wysokie opłaty licencyjne. Planowane przepisy przesuwają ryzyko prawne związane
naruszeniem patentu na polskie podmioty, co zaowocuje wyższymi kosztami operacyjnymi
oraz zmniejszeniem zdolności konkurowania z zagranicznymi przedsiębiorstwami. Polscy
przedsiębiorcy będą również zmuszeni ponosić koszty tłumaczenia opisów patentowych
i zastrzeżeń, które nie będą oficjalnie publikowane w języku polskim. Doprowadzi to do stanu
braku jasności prawnej co do patentów obowiązujących w Polsce.

Na początku października powinna zostać zakończona analiza kosztów i korzyści jednolitej
ochrony patentowej dla polskich przedsiębiorstw, przeprowadzona przez Ministerstwo
Gospodarki. Raport Ministerstwa Gospodarki może mieć znaczący wpływ na podjęcie decyzji
przez polski rząd. Nie bez znaczenia będzie przy tym wyrok Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości w sprawie C-295/11 (Hiszpania przeciwko Radzie i Włochy przeciwko Radzie,
sprawy połączone  C-274/11, C-295/11), który zostanie wydany wkrótce.

Na chwilę obecną zaakceptowanie przez Polskę jednolitej ochrony patentowej oraz
Jednolitego Sądu Patentowego stoi więc pod znakiem zapytania.

Marek Wiński / Marcin Kroll