2013-06-05   Reforma prawa UE w zakresie ochrony celnej praw własności intelektualnej nabiera tempa

Polityka celna UE stanowi jeden z podstawowych elementów ochrony praw własności intelektualnej. Skuteczne przeciwdziałanie importowi towarów podrabianych i pirackich koresponduje z interesami uprawnionych, przyczynia się do budowania jednolitego rynku wewnętrznego, jak również służy ochronie unijnych konsumentów.

Aktualnie środki i warunki regulujące podejmowanie działań przez organy celne w odniesieniu do towarów podejrzanych o naruszenie praw własności intelektualnej uregulowane są w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczącym działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa. Wkrótce upłynie już dziesięć lat jego funkcjonowania w obrocie.

Z uwagi na postęp ekonomiczny, gospodarczy oraz zmiany w obowiązujących regulacjach prawnych, koniecznym stało się przeprowadzenie reformy regulacji w zakresie ochrony celnej praw własności intelektualnej. Pierwsza zapowiedź pojawiła się już w 2008 r.. W dniu 24 maja 2011 r. Komisja Europejska opublikowała propozycję nowych regulacji w zakresie ochrony celnej praw własności intelektualnej, traktując je jako część kompleksowej strategii UE dotyczącej ochrony praw na dobrach niematerialnych. W dniu 11 marca 2013 r. Rada UE osiągnęła porozumienie na szczeblu politycznym w zakresie kształtu proponowanej regulacji a aktualna treść proponowanego rozporządzenia (przygotowanego na potrzeby pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim) jest dostępna tutaj. Nowe rozporządzenie miałoby wejść w życie już 1 stycznia 2014 r. i zastąpić dotychczas stosowane rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003.

W rezultacie nowa regulacja ma wzmocnić pozycję uprawnionych oraz zapewnić skuteczniejszą ochronę własności intelektualnej przez organy celne. Najważniejsze zmiany dotyczą:

1)      rozszerzenia katalogu praw własności intelektualnej chronionych na gruncie ochrony celnej o prawa dotychczas nieobjęte zakresem rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003,

2)      zmniejszenia kosztów oraz obciążeń administracyjnych po stronie uprawnionych i służb celnych,

3)      zapewnienia dostępu do dokładnych i szczegółowych informacji niezbędnych dla skutecznej ochrony celnej własności intelektualnej dla służby celnej,

4)      wprowadzenia lepszej ochrony interesów podmiotów, których towary zostały zatrzymany przez organy celne.

W celu uzyskania dalszych, szczegółowych informacji o reformie prawa UE, jak również o ochronie celnej praw własności intelektualnej prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

 Daniel Hasik / Marcin Kroll