2014-02-13   Hasik, Wiński i Partnerzy organizatorem cyklu bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców

Z przyjemnością informujemy, że kancelaria Hasik, Wiński i Partnerzy rozpoczyna w 2014 roku cykl bezpłatnych szkoleń adresowanych do przedsiębiorców poświęconych praktycznych zagadnieniom stosowania prawa gospodarczego.

Pierwsze szkolenie odbyło się 30 stycznia 2014 we wrocławskiej siedzibie kancelarii. Szkolenie dotyczyło aspektów prawa autorskiego w umowach gospodarczych, w tym pułapek prawnych w szczególności w umowach dotyczących programów komputerowych. Szkolenie zakończone zostało prezentacją dotyczącą perspektyw pozyskiwania funduszy unijnych w 2014 i latach następnych.

Szkolenie poprowadzili partnerzy kancelarii – radcowie prawni Małgorzata Ludwik oraz Marek Wiński. Prezentację dotyczącą pozyskiwania środków z funduszy unijnych przedstawiła prawnik Joanna Jasińska.

Kolejne szkolenie dotyczące interesującej tematyki komercjalizacji wizerunku planowane jest  koniec lutego 2014 r.

Zainteresowanych udziałem w kolejnych edycjach szkoleń prosimy o śledzenie informacji na stronie naszej kancelarii lub przesłanie zgłoszeń pocztą elektroniczną na adres: wrocław@hwlegal.pl.