2015-05-15   Mecenas Marek Wiński gościem na IV seminarium arbitrów i mediatorów Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT

Mecenas Marek Wiński był gościem IV Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, które odbyło się 12 maja 2015 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Iuridicum Novum. Podczas seminarium prof. zw. dr hab. Marian Kępiński oraz dr Jakub Kępiński, Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wygłosili wspólny wykład pod tytułem: "Kolizja nazwy domeny internetowej ze znakiem towarowym". Doktor Mariusz Zelek przedstawił referat swojego przewodu doktorskiego dotyczącego charakteru prawnego umowy o rejestrację domeny internetowej – aspekty cywilno-prawne." Podczas seminarium prezentacji dokonał również Roman Malinowski, kierownik Działu Domen NASK opisując zasady działania systemu partnerskiego w rejestrze domeny .pl.
W drugiej części seminarium odbył się panel dyskusyjny, którego przedmiotem była kwestia "Zabezpieczenie i zajęcie nazwy domeny internetowej w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym."
W panelu dyskusyjnym wzięły udział autorytety z dziedziny prawa egzekucyjnego prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak, Uniwersytet Wrocławski, prof. nadzw. dr hab. Monika Michalska – Marciniak, Uniwersytet Wrocławski, dr hab. prof. US Kinga Flaga - Gieruszyńska, Uniwersytet Śląski oraz Marcin Borek, Dyrektor Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej.
Tradycyjnie wprowadzenie i podsumowanie seminarium należało do Doktora Ireneusza Matusiaka, kierującego na co dzień pracą Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych.