2016-04-01   Mecenas Marek Wiński ekspertem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mecenas Marek Wiński został zaproszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do udziału w grupie roboczej ekspertów z zakresu prawa autorskiego. Przedmiotem cyklicznych spotkań grupy roboczej jest analiza i opiniowanie cywilnych środków egzekwowania praw własności intelektualnej. Analizy te służyć będą jako konsultacje dla komisji sejmowych w pracach nad zmianami legislacyjnymi oraz jako sondowanie środowisk opiniotwórczych co do kierunku zmian w prawie autorskim.

W grupie roboczej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego biorą udział przedstawiciele Komendy Głównej Policji, organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, organizacji producentów audiowizualnych, organizacji i stowarzyszeń ochrony praw autorskich oraz wybitni eksperci specjalizujący się w dziedzinie prawa autorskiego.