Marek Wiński, Marcin Kroll: komentarz [w:] Wojciech Rynkiewicz: Społecznościówkami w przestępców? Lubimy to!, Forbes, 31.12.2012 r., http://www.forbes.pl/serwisy-spolecznosciowe-w-walce-z-przestepcami-lubimy-to-,artykuly,136302,1,2.html [dostęp: 03.01.2013]

Marek Wiński – wywiad ACTA to nie cyrograf dla portalu Moje Miasto Wrocław [online], 28.01.2012 r.,   http://www.mmwroclaw.pl/401164/2012/1/28/prawnik-acta-to-nie-cyrograf?category=magazyn [dostęp: 12.12.2012 r.];

Małgorzata Ludwik: komentarz [w:] Danuta Frey: Po grzyby i jagody na poligon, Rzeczpospolita, 02.07.2011 r., http://prawo.rp.pl/artykul/682172.html  [dostęp: 12.12.2012 r.]

Marek Wiński:  Tylko nie "dental"  [w:] Mirosław Stańczyk (red.) Medical Tribune Stomatologia nr 17/2010, 27.10.2010 r.;

Małgorzata Ludwik: komentarz [w:] Grażyna Błaszczak: Płacisz raty – nie daj się szantażować, Rzeczpospolita, 20.04.2009 r., http://www.rp.pl/artykul/293487.html?print=tak  [dostęp: 12.12.2012 r.];

Małgorzata Ludwik, Łukasz Błaszczak: Sądownictwo polubowne (arbitraż), C.H. Beck, Warszawa 2007;

Marek Wiński: komentarz [w:] Sylwia Czubkowska: Na domenowej wojnie ofiara ściele się gęsto,  Dziennik Gazeta Prawna, 26.03.2013 r., http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=444271# [dostęp: 27.04.2013 r.]

Marcin Kroll, Prawo nie nadąża za rozwojem technologii, miesięcznik komputerowy Chip 02/14, s. 117