Tworzymy spółki prawa handlowego, jak również struktury holdingowe spółek wraz z ich optymalizacją pod względem komercjalizacji wynalazków lub oszczędności podatkowych. Przekształcamy spółki w każdej formie prawnej. Dla naszych klientów tworzymy wewnętrzne akty prawne spółek (regulaminy zarządu, rady nadzorczej, uchwały i protokoły zgromadzeń wspólników). Doradzamy klientom co do optymalnego ustalenia wysokości kapitałów spółki, nabywania i zabezpieczenia przez spółkę praw własności intelektualnej w formie aportów niepieniężnych. Oferujemy również wycenę wartości niematerialnych i prawnych, w tym wynalazków, patentów, znaków towarowych na potrzeby wniesienia lub zbycia do spółek handlowych.

W ramach obsługi korporacyjnej naszych klientów m.in.:

 • sporządzamy wszelkie dokumenty i akty prawne spółek prawa handlowego,
 • przygotowujemy spółki do przyjęcia inwestora zewnętrznego, negocjujemy
  warunki umów inwestycyjnych,
 • wspieramy proces debiutu spółki na rynku alternatywnym New Connect,
 • pomagamy przy optymalizacji podatkowej w oparciu o strukturę spółki
  komandytowej,
 • pomagamy przy komercjalizacji wynalazków naukowych,
 • pomagamy przy tworzeniu start-up`ów technologicznych,
 • prowadzimy procesy przekształcenia spółek w dowolną formę prawną (spółka
  osobowa lub kapitałowa),
 • tworzymy dokumentację przy zbywaniu zorganizowanej części
  przedsiębiorstwa, w szczególności aportów obejmujących prawa własności
  intelektualnej (znaki towarowe, patenty, oprogramowanie komputerowe,
  bazy danych, know- how etc.).
 

Doświadczenie:

Innowacyjna firma badawcza – przekształcenie formy prawnej spółki, doradztwo prawne i przygotowanie spółki do wejścia inwestora zewnętrznego.

Producent pomp ciepła – doradztwo prawne
i przygotowanie spółki do wejścia inwestora zewnętrznego.

Producent oprogramowania dla międzynarodowych branżowych portali społecznościowych – tworzenie holdingowej struktury organizacyjnej spółek powiązanych, przekształcenie formy prawnej spółki.

Innowacyjna firma farmaceutyczna typu spin off – tworzenie holdingowej struktury organizacyjnej spółek powiązanych, przekształcenie formy prawnej spółki córki.

Europejska Internetowa Giełda Ładunków
i Pojazdów
– tworzenie holdingowej struktury organizacyjnej spółek powiązanych, przekształcenie formy prawnej spółki córki